کاربرد های کوکتل مزوتراپی درماهیل LL (لیپولیتیک) محلول ۵ میلی لیتری Dermaheal LL

درماهیل LL یک نام تجاری برای تزریق لیپولیز است. این روش به بدنتان کمک می کند از شر چربی اضافی و سلولیت خلاص شود. و خاصیت چربی سوز دارد که کمک می کند بدنتان از چربی اضافی خلاص شود.

روش استعمال درماهیل LL:

آمپول درماهیل LL بوسیله یک سوزن ریز مستقیما به داخل بافت چربی تزریق می شود. این روش تحت شرایط سرپایی و بدون بیهوشی انجام می شود. این روش بدون درد است و می توانید بلافاصله فعالیتهای معمول خود را از سرگیرید. توصیه می شود ۴-۲ درمان در فواصل ۸-۶ هفته ای داشته باشید. مهم است توجه کنید که پس از تزریق نیازی به بانداژ یا پوشیدن لباسهای مخصوص وجود ندارد.

اثردرماهیل LL:

اثر این روش حدودا در هفته چهارم پدیدار می شود که در طی این مدت بافت چربی به تدریج حل می شود. بافت چربی بطور مساوی حذف می شود و هر چند این درمان برای فیبرهای کلاژن سودمند است، پوست دچار کشیدگی خواهد شد. پیامدهای مثبت این روش درازمدت هستند و چربی بدن بصورت طبیعی حذف می شود. اگر پس از درمان وزنتان تغییر قابل توجهی نداشته باشد، چربی انباشته نخواهد شد.

نواحی استعمال درماهیل LL:

حذف چربی و سلولیت در ناحیه:
  • غبغب، گونه ها و گردن
  • ران ها و باسن
  • قسمت فوقانی و تحتانی شکم
  • زانو، شانه، بازو و کمر

این درمان در موارد زیر توصیه نمی شود:

حساسیت بیش از حد و مزمن به هیالورونیک اسید
اختلالات خود ایمنی
بارداری یا شیردهی
انجام همزمان با لایه برداری یا لیزر درمانی
عفونت های پوستی

مواد تشکیل دهنده درماهیل LL:

پپتید مقلد زیستی
فسفاتیدیل کولین
L- کارنیتین

مشخصات :

کوکتل شامل ۵ میل محلول میباشد
بصورت تک و بسته ۱۰ عددی ارایه میشود
محصول کره

کاربرد های کوکتل مزوتراپی درماهیل LL (لیپولیتیک)

کوکتل درماهیل LL یک نام تجاری برای تزریق لیپولیز است. این روش به بدنتان کمک می کند از
شر چربی اضافی و سلولیت خلاص شود. کمک می کند بدنتان از چربی اضافی خلاص شود.

اثر درماهیل LL:

اثر این روش حدودا در هفته چهارم پدیدار می شود که در طی این مدت بافت چربی به تدریج حل
می شود. بافت چربی بطور مساوی حذف می شود و هر چند این درمان برای فیبرهای کلاژن
سودمند است، پوست دچار کشیدگی خواهد شد.
پیامدهای مثبت این روش دراز مدت هستند و چربی بدن بصورت طبیعی حذف می شود. اگر پس از
درمان وزنتان تغییر قابل توجهی نداشته باشد، چربی انباشته نخواهد شد.

نواحی استعمال درماهیل LL:

حذف چربی و سلولیت در ناحیه:
غبغب، گونه ها و گردن
ران ها و باسن
قسمت فوقانی و تحتانی شکم
زانو، شانه، بازو و کمر

این درمان در موارد زیر توصیه نمی شود:

حساسیت بیش از حد و مزمن به هیالورونیک اسید
اختلالات خود ایمنی
بارداری یا شیردهی
انجام همزمان با لایه برداری یا لیزر درمانی
عفونت های پوستی

INJECTION LIPOLYSIS DERMAHEAL LL

How to shape the belly-area and reduce excessive fat-tissue?

Injection lipolysis Dermaheal LL is the answer. The treatment does not replace surgical liposuction. Dermaheal LL is not a substitute to weight-loss treatment. However lipolysis Dermaheal LL has already been recognised as the world’s safest injection technique designed to reduce body fat.
The formulation is a medically registered. When injected, it affects the persistent fat-accumulation areas. These are the places where a diet and exercise have not been effective. This treatment, in contrast to liposuction does not require post-surgery recovery and therefore does not have a negative impact on the patient’s life. Application areas – abdomen, hips, chin, thighs, knees, back, neck. Minor side effects include tingling, redness, swelling. These symptoms disappear after a few days.

WHAT ARE THE BENEFITS OF DERMAHEAL LL?

Elimination of fat and cellulitis in:
– double chin, cheeks and neck
– thighs and buttocks
– lower and upper belly
– knees, shoulders, arms and back

HOW SHOULD THE TREATMENT BE ADMINISTERED?

Dermaheal LL is injected with a thin needle directly into the fatty tissue. The procedure is done on an outpatient basis, without anaesthesia. A painless treatment, allowing you to return to your usual activities. It is recommended to have 2-4 treatments at 6-8 week intervals. There’s no need to wear bandages or special clothes after the procedure.

EFFECT

The effect is apparent in about 4 weeks, during which the fatty tissue gradually dissolves. The fatty tissue is eliminated evenly and as the treatment is also beneficial for collagen fibres, the skin will stretch. The positive outcomes of the procedure are long-term and the body fat is removed in a natural way. If you there are no substantial changes to your weight after the treatment, fat will not accumulate.